BIBLIOTEKA SUSKA
   WYDARZENIA:    Wydarzenia |  Archiwum wydarzeń |  Wyszukaj w archiwum   
KATALOGWYDARZENIAO NASKONTAKT

SZUKAJ W KATALOGU

W zwiazku z wprowadzeniem nowego, elektronicznego systemu wypożyczeń dostęp do konta użytkownika wymaga wprowadzenia nowego loginu i hasła użytkownika. W celu jego uzyskania oraz informacji o nowych funkcjonalnościach systemu prosimy o kontakt z Biblioteką Suską. Baza katalogowa dostępna jest bez konieczności logowania po naciśnięciu zakładki "KATALOG" w górnej części naszej strony.

POMOC
  Czyli najczęściej zadawane pytania
KONTAKT
 Mój stan   bibliotekasuska - Skype
sucha@bibliotekasuska.pl
(33) 874-22-47
 WYDARZENIA
  XVII POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY REGIONALNEJ „W CIENIU JODEŁ I ŚWIERKÓW”
   25-09-2019
 

Celem konkursu jest kształcenie estetyczne dzieci i młodzieży w duchu umiłowania i szacunku do ziemi rodzinnej poprzez odkrywanie piękna poezji i prozy autorów regionu podbabiogórskiego. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Suska im. dra Michała Żmigrodzkiego i Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej.   

Uczestnicy konkursu:
I  kategoria: uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z powiatu suskiego
II  kategoria: uczniowie szkół średnich z powiatu suskiego   

REGULAMIN KONKURSU:

1.  W obydwu kategoriach każda szkoła może być reprezentowana przez maksymalnie 3 uczniów (mogą to być np. zwycięzcy eliminacji zorganizowanych w szkole przy współpracy z biblioteką szkolną i lokalną biblioteką publiczną).
2.  W konkursie prezentowane mogą być wyłącznie utwory tematycznie związane z regionem Podbabiogórza i/lub napisane przez autorów pochodzących z tego regionu. Nieprzestrzeganie powyższej zasady może wiązać się z wykluczeniem uczestnika z konkursu.
3.  W konkursie można prezentować utwory pisane zarówno gwarą, jak i językiem literackim. Przy ocenie brane będą pod uwagę następujące kryteria: nawiązanie do regionu, dykcja, intonacja, dobór repertuaru do możliwości głosowych, kultura słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.
4.  Każdy uczestnik przedstawia dwa utwory: jeden z zakresu poezji i jeden z zakresu prozy (fragment).
5.  Łączny czas recytacji nie powinien przekraczać 8 minut.
6.  Recytacje będą oceniane przez Komisję powołaną przez organizatorów, która przyzna nagrody i wyróżnienia.
7. Nauczyciel jest zobowiązany dostarczyć w dniu konkursu zgodę każdego uczestnika podpisaną przez rodzica/ opiekuna prawnego.  Wzór zgody dostępny tutaj.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 23 PAŹDZIERNIKA 2019 r.na adres:
sucha@bibliotekasuska.pl     
lub pocztą tradycyjną:
Biblioteka Suska im. dra Michała Żmigrodzkiego
ul. Piłsudskiego 23
34-200 Sucha Beskidzka 

W ZGŁOSZENIU NALEŻY PODAĆ: IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA, WIEK, ADRES SZKOŁY (KLASA), NAZWISKO OPIEKUNA ORAZ TYTUŁY WYBRANYCH UTWORÓW.  

Finał konkursu: 24 PAŹDZIERNIKA2019 roku, godz. 10:00

 

Zobacz również:

 

  17-01-2020 Informacja - Filia Szpital
  20-12-2019 ZDJĘCIE ROKU POWIATU SUSKIEGO 2019 I FINAŁ KONKURSU PODBABIOGÓRSKIE OPOWIEŚCI
  18-10-2019 Najlepsze książki XXI wieku

 
Archiwum   Drukuj   Wróć

BIBLIOTEKA SUSKA
ul. Piłsudskiego 23
34-200 Sucha Beskidzka
tel. +48 33 874-22-47
sucha@bibliotekasuska.pl
www.bibliotekasuska.pl

GODZINY OTWARCIA:
wypożyczalnia / czytelnia/ biblioteka młodych
poniedziałek 12.00-20.00
wtorek 08:00-16:00
środa 12.00-20.00
czwartek 08:00-16:00
piatek 08:00-16:00
administracja
poniedziałek 07.30-15.30
wtorek 07.30-15.30
środa 07.30-15.30
czwartek 07.30-15.30
piatek 07.30-15.30
 
filia przy szpitalu rejonowym
poniedziałek 08:00-16:00
wtorek 08:00-16:00
środa 08:00-16:00
czwartek 08:00-16:00
piatek 08:00-16:00
sobota nieczynne
 
filia Zasypnica
poniedziałek 10:00-18:00
wtorek 08:00-16:00
środa 08.00-16.00
czwartek 08:00-16:00
piatek 08:00-16:00
sobota nieczynne


KATALOGWYDARZENIAO NASKONTAKT

 

 

BIBLIOTEKA | KATALOG | WYDARZENIA | KONTAKT | BIBLIOTEKI W POWIECIE
Copyright © 2009-2010 Biblioteka Suska