BIBLIOTEKA:   O nas |  Ksiegozbiór |  Godziny otwarcia |  Oferta czasopism |  Darmowy internet |  Galeria   
KATALOGWYDARZENIAO NASKONTAKT

SZUKAJ W KATALOGU

W zwiazku z wprowadzeniem nowego, elektronicznego systemu wypożyczeń dostęp do konta użytkownika wymaga wprowadzenia nowego loginu i hasła użytkownika. W celu jego uzyskania oraz informacji o nowych funkcjonalnościach systemu prosimy o kontakt z Biblioteką Suską. Baza katalogowa dostępna jest bez konieczności logowania po naciśnięciu zakładki "KATALOG" w górnej części naszej strony.

POMOC
  Czyli najczęściej zadawane pytania
KONTAKT
 Mój stan   bibliotekasuska - Skype
sucha@bibliotekasuska.pl
(33) 874-22-47
 REGULAMIN

 
REGULAMIN
UŻYTKOWANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ DOSTĘPU DO INTERNETU
W BIBLIOTECE SUSKIEJ IM. DRA MICHAŁA ŻMIGRODZKIEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 §1

W Bibliotece Suskiej z komputerów i Internety można korzystać wyłącznie w celu poszukiwań bibliograficznych oraz celach edukacyjnych, badawczych, informacyjnych i komunikacyjnych. W Oddziale dla Dzieci i Młodzieży dopuszczane jest również wykorzystywanie sprzętu komputerowego w celach rekreacyjno-rozrywkowych na zasadach opisanych w  §7.

§2

Każdy użytkownik jest zobowiązany zaznajomić się z regulaminem korzystania z komputerów, oraz do wpisania się do zeszytu odwiedzin. Rozpoczęcie pracy jest uważane za potwierdzenie znajomości Regulaminu oraz akceptację zasad w nim określonych.

§3

Korzystanie ze sprzętu komputerowego, dostępu do Internetu, oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerach udostępnionych użytkownikom jest bezpłatne. Za wszelkie usługi poligraficzne (drukowanie, skanowanie) pobierane są opłaty, których wysokość reguluje Cennik Usług Poligraficznych, stanowiący odrębny dokument.

§4

Użytkownik ma prawo do korzystania z komputera wskazanego przez Bibliotekarza. W przypadku większej liczby osób oczekujących na dostęp do komputera, stanowiska komputerowe mogą być wykorzystywane przez jednego użytkownika jedną godzinę. Po upływie tego czasu użytkownik jest zobowiązany zakończyć sesję, a zwolnione przez niego miejsce przy komputerze udostępniane jest kolejnej osobie oczekującej.

§5

Zabronione jest rozkręcanie obudowy komputera, demontaż jego elementów, samodzielne instalowanie bądź usuwanie jakichkolwiek programów czy plików, zmiana konfiguracji komputera oraz parametrów jego pracy. Wszystkie pozostawione przez Użytkownika na twardym dysku pliki będą usuwane bez jego powiadomienia.

§6

Zabrania się: wykorzystywania stanowisk komputerowych do prowadzenia działalności zarobkowej, otwierania stron zawierających treści pornograficzne, propagujące przemoc i rasizm, wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie oraz inne treści niezgodne z prawem.

§7

W Oddziale dla Dzieci i Młodzieży sprzęt komputerowy może być wykorzystywany również w celach rekreacyjno- rozrywkowych, w tym do gier komputerowych. Dopuszczane jest korzystanie z gier zainstalowanych na dysku, stanowiących własność Biblioteki Suskiej oraz gier internetowych i sieciowych wyłącznie za pośrednictwem przeglądarki. Zabrania się korzystania z gier wymagających instalacji jakichkolwiek plików na dysku twardym komputera.

§8

Przebywający w pracowni komputerowej zobowiązani są do zachowania ciszy. Zabrania się jedzenia i picia przy komputerach.

§9

Ściągnięte z Internetu pliki lub programy można zapisywać na własnych nośnikach za zgodą dyżurującego bibliotekarza. Nośniki wymienne takie jak: pendrive'y, dyskietki, płyty CD-ROM przyniesione przez Użytkownika przed użyciem każdorazowo powinny być sprawdzone programem antywirusowym.

§10

Sprzęt komputerowy w Bibliotece Suskiej może być również wykorzystywany do świadczenia usług poligraficznych takich jak wydruki i skanowanie.

§11

O zamiarze wykonania digitalizacji (skanowania) lub wydruku informacji wyszukanych w Internecie oraz dokumentów przygotowanych za pośrednictwem dostępnych aplikacji należy poinformować bibliotekarza. Za wydruk i skanowanie pobierana jest opłata w wysokości określonej w Cenniku Usług Poligraficznych.

§12

W Bibliotece Suskiej Czytelnicy mogą korzystać z własnych komputerów przenośnych. Dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci WiFi jest bezpłatny.

§13

Użytkownik, który nie przestrzega Regulaminu może zostać pozbawiony czasowo lub na stałe możliwości korzystania ze znajdujących się w Bibliotece komputerów. W przypadku uszkodzeń komputera wynikających z rażącego nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu lub celowych działań, Biblioteka ma prawo obciążyć Użytkownika kosztami naprawy.

§14

Podczas pracy na komputerze należy przestrzegać zasad i Instrukcji BHP.

§15

Sprawy nieregulowane w Regulaminie rozstrzyga Dyrektor Biblioteki Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego.

BIBLIOTEKA SUSKA
ul. Piłsudskiego 23
34-200 Sucha Beskidzka
tel. +48 33 874-22-47
sucha@bibliotekasuska.pl
www.bibliotekasuska.pl


GODZINY OTWARCIA:
Obowiązują w czasie epidemii COVID-19
wypożyczalnia / biblioteka młodych
poniedziałek 11.30-17.30
wtorek 10.00-16.00
środa 11.30-17.30
czwartek 10.00-16.00
piątek 10.00-16.00
administracja
poniedziałek 07.30-15.30
wtorek 07.30-15.30
środa 07.30-15.30
czwartek 07.30-15.30
piatek 07.30-15.30
 
filia przy szpitalu rejonowym
Filia nieczynna w czasie epidemii COVID-19
filia Zasypnica
Filia nieczynna w czasie epidemii COVID-19


KATALOGWYDARZENIAO NASKONTAKT

 

 

BIBLIOTEKA | KATALOG | WYDARZENIA | KONTAKT | BIBLIOTEKI W POWIECIE
Copyright © 2009-2010 Biblioteka Suska